Om oss

Prifloat levererar tjänster inom verksamhetsutveckling. Vi vill arbeta nära våra kunder, förstå deras verksamhet, synliggöra förbättringsmöjligheter och samarbeta kring ett aktivt förbättringsarbete så att vårt agerande lockar fram organisationens vilja att bli involverad i förändring och utveckling.

Konsult inom verksamhetsutveckling sedan 2002

Prifloat har varit verksam som konsult inom mätbar verksamhetsutveckling sedan 2002. Våra uppdrag utgår från ett helhetsperspektiv där infångad kunskap byts ut mellan ledning och verksamhet på ett strukturerat och effektivt sätt. Med ett involverande arbetssätt ser vi till att verksamhetens åsikter och kompetens kommer fram och bidrar till det gemensamma förbättringsarbetet.

Mjuka värden skapar framgång

Med insikten om att mjuka värden är viktiga faktorer för framgång och måluppfyllelse utgör vår unika kompetens att skapa mätbarhet av dessa en viktig grund i våra uppdrag. Vi kartlägger förutsättningar och arbetssätt och hur dessa upplevs i syfte att möjliggöra välmående organisationer där medarbetarna når sin fulla potential. Tillsammans med traditionella nyckeltal för verksamhetsstyrning skapar mjuka mått och nyckeltal en förståelse för nuläget.

Vi bygger vår leverans utifrån våra kärnvärden

Prestigelösa

Vi är kunden i våra uppdrag. Vår ambition är att alltid leverera nytta och agera för kundens bästa.

Helhetstänkande

Vi fångar helheten i kundens verksamhet och skapar tydlig koppling mellan mål, strategier och förbättringsarbete. Vi bär kunskap mellan olika organisationsnivåer, från ledning till den operativa verksamheten.

Rådgivande

Vi strävar efter att vara betrodda rådgivare inom våra kompetensområden. Vår rådgivning och de rekommendationer vi ger leder till faktiska resultat i våra kunders verksamheter.

Involverande

Vi involverar människor och vårt engagemang och intresse för våra kunders förbättringsarbete skapar en medvetenhet i kundens organisation och med detta vilja att involveras i arbetet.

Drivande

Vi är drivande konsulter som ligger i framkant. Vi driver våra kunduppdrag med ett aktivt förhållningssätt och är motorn i våra kunders förbättringsarbete.

Entreprenörsmässiga

Vi vågar utmana, testa idéer och tänka i nya banor. Vi har nyfikenheten och lusten att lösa våra kunders problem och utmaningar.

Vårt arbetssätt

Vi samlar våra tjänster under CATCH COMPANY CORE®, ett koncept som stöder vårt arbete med vår vilja att fånga kärnan i verksamheter för att uppnå framgång.

Konceptet består av tjänster för att utifrån verksamhetens mål och strategier skapa modell för styrning av förbättringsarbetet. Med hjälp av tydliga målbilder för utvecklingen där samtliga organisationsnivåer involveras, från ledning till den operativa verksamheten, hjälper vi våra kunder att nå sina mål.

Vår ambition

”Genom samlad kunskap identifierar och förverkligar vi målstyrda verksamheters förbättringsmöjligheter”