Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Varumärkesmätning

Varumärkesmätning kan svara på frågor som: Hur kända är ni bland dem som ni vill ha som kunder? Hur bedömer de er jämfört med era konkurrenter? Tillhör ni dem som era potentiella kunder spontant vänder sig till med en förfrågan? En varumärkesmätning kan ge er svaren.

Att mäta varumärkets viktigaste dimensioner

Vår modell för mätning av varumärkets identitet fångar de dimensioner som har stark påverkan på marknadens uppfattning av varumärket och även i jämförelse med konkurrenter. Frågor skapas även utifrån er verksamhets behov för att fånga essensen av ert varumärke. Dessa frågor kan exempelvis omfatta rangordning av faktorer som är viktigast vid val av leverantör eller fånga in attityden för ert varumärke i jämförelse mot en specifik konkurrent.

Fånga marknadens uppfattning av ert varumärke med hjälp av Prifloats modell för varumärkesmätning

Att förstå vad som driver varumärkets styrka

Vi har samlat frågor inom områdena Kännedom, Laddning, Positionering, Kvalitetsomdömen och Köpvilja. Frågor skapas även utifrån er verksamhets behov för att fånga essensen av ert varumärke. Dessa kan exempelvis omfatta rangordning av faktorer som är viktigast vid val av leverantör eller fånga in attityden för ert varumärke i jämförelse mot en specifik konkurrent. En analys av mätningens resultat kommer att bl.a. att ge er en kartläggning av varumärkeskännedom och upplevelsen kopplat till varumärket, kännedom om faktorer som har en positiv påverkan på varumärket samt insikter om varumärkets styrkor och svagheter.

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av mätningens resultat stöder vi er vidare genom att förankra resultatet i organisationen hos chefer eller medarbetare. Vidare leder vi workshops alternativt fokusgrupper för att ta fram områden och aktiviteter för vidare utveckling.

En varumärkesmätning ger er:

En metod för att fånga upplevelsen av varumärket

Ett metod för att kartlägga varumärkets styrkor

Ett stöd i utvecklingen av marknadskommunikationen

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se

Falu Energi & Vatten

”Vi har hittat ett förbättrat sätt att mäta och kan jobba mer aktivt med resultaten runt våra produkter och tjänster, och hur vi sköter oss som leverantör”

Mikaela Trapp, Kommunikationsstrateg

Läs mer