Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Effektmätning i förbättringsarbetet

Effektmätning av förbättringsarbete är något Prifloat har unik kompetens och erfarenhet av. Vi mäter verksamheters mjuka värden såsom exempelvis ledarskap, kommunikation, upplevelse av arbetssätt dvs. viktiga faktorer för att skapa framgång inom en organisation eller tillsammans med samarbetsparters. Vi kartlägger verksamhetens utgångsläge och genom mätning följs effekten av pågående förbättringsarbetet upp som ger ett löpande beslutsunderlag under utvecklingen.

Att skapa beslutsunderlag utifrån ett helhetsperspektiv

Mätning är en självklar del i ett strukturerat förbättringsarbete för att kunna agera i rätt riktning. Utifrån en initial problemanalys skapar vi mätbarhet i syfte att påvisa vad som skapar framgång för utvecklingen. Med utgångspunkt i vilka effekter man vill att förbättringsarbetet ska resultera i stäms dessa av mot uppsatta mål i form av mjuka och hårda nyckeltal som följs över tid.

Att få insikt om förbättringsmöjligheter

Mätningen involverar och samlar in hur verksamhetens förutsättningar och arbetssätt påverkar funktion, nöjdhet och motivation på olika organisationsnivåer. Vad fungerar bra som vi bör uppmuntra för att bevara? Vad bör förbättras för ökad prestation utifrån våra mål? Vilken effekt har utfört förbättringsarbete skapat? En analys ger förståelse kring de bakomliggande orsakerna och med detta skapas ett väl förankrat och involverande förbättringsarbete.

Exempel på vår erfarenhet av effektmätning av förbättringsarbete:

Implementering av nytt verksamhetssystem (IT, adm. stöd)

Förbättring av informationsflödet inom organisationen

Förbättring av arbetsmiljö och säkerhet genom egenrevision

Förbättring av underhållsprocesser inom industrin

Kvalitetsarbete för strategiarbete inom ledningsgrupp

Kvalitetsarbete inom högskola, gymnasium och grundskola

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se
ulf-magnusson

Högskolan Dalarna

”Vi använder beslutsunderlaget för att höja kvaliteten och anpassa utbildningen till de studenter vi har, men faktiskt också för rekrytering av nya studenter”

Ulf Magnusson, Verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna

Läs mer