Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Partnering och samverkansledning

Partnering och samverkansledning skapar mervärden då byggprojektets utmaningar sätts i fokus. Målet är att göra byggprocessen allt effektivare. Det handlar helt enkelt om att ”Tillsammans ska vi åstadkomma något bättre än vad vi hade gjort var för sig”. Är du intresserad av detta vill du säkert ta del av Byggprocessmätning också.

Att skapa ett bättre projektresultat med hjälp av samverkansledning

Prifloat erbjuder Partnering- och samverkansledning i byggprojekt från tidiga skeden fram till färdig produktion. Definierade aktiviteter utifrån samverkans riktlinjer, stödjande dokument etc. utgör grunden för att skapa ett strukturerat arbetssätt för att tillsammans skapa bättre projektresultat. Prifloats konsulter är diplomerade Partnering- och samverkansledare via Byggherrarna.

Exempel på aktiviteter som hanteras i samverkan:

Formulera gemensamma mål inom projektet

Hantera gemensam målstyrning

Hantera gemensam risk- och konflikthantering

Kontinuerlig kvalitetsuppföljning och benchmarking

Skapa engagemang och tillit inom teamet

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se

Trafikverket, Anläggningsprojekt

”Vi ser det här som en del i vårt arbete med utökad samverkan där vi jobbar med ledningsfrågor och gemensamma målsättningar för entreprenörer och beställare”

Bengt Högberg, Projektledare Trafikverket Marieholmsförbindelsen

Läs mer