Partnering- och samverkansledning

Projekt i samverkan skapar mervärden då projektets utmaningar sätts i fokus. Målet är att göra byggprocessen allt effektivare. Det handlar helt enkelt om att ”Tillsammans ska vi åstadkomma något bättre än vad vi hade gjort var för sig”.

Att skapa ett bättre projektresultat med hjälp av samverkansledning

Prifloat erbjuder Partnering- och samverkansledning i byggprojekt från tidiga skeden fram till färdig produktion. Definierade aktiviteter utifrån samverkans riktlinjer, stödjande dokument etc. utgör grunden för att skapa ett strukturerat arbetssätt för att tillsammans skapa bättre projektresultat. Prifloats konsulter är diplomerade Partnering- och samverkansledare via Byggherrarna.

Exempel på aktiviteter som hanteras i samverkan:

Formulera gemensamma mål inom projektet

Hantera gemensam målstyrning

Hantera gemensam risk- och konflikthantering

Kontinuerlig kvalitetsuppföljning och benchmarking

Skapa engagemang och tillit inom teamet

Kontakt