Blogg

Atrium Ljungberg är ny kund

Prifloat har skrivit avtal med Atrium Ljungberg Life City AB gällande konsulttjänster kopplat till konceptet Byggprocessmätning™. Uppdraget innebär att med hjälp mätning kvalitetssäkra projektet...

Prifloat skriver nytt ramavtal med Trafikverket

Prifloat har efter upphandling tilldelats ramavtal med Trafikverket. Avtalet avser konsulttjänster inom Samverkansledning med en maximal avtalstid på fyra år.   Uppdraget Trafikverket är...

Lansering av nytt koncept – CATCH COMPANY CORE®

Med vår långa erfarenhet av att arbeta med att skapa förutsättningar för ett faktabaserat förbättringsarbete har vi nu samlat våra tjänster under ett gemensamt...

Prifloat skriver nytt avtal med Akademiska Hus

Prifloat får förnyat förtroende att utveckla Akademiska Hus projektarbete med hjälp av kvalitetsmätningar och förbättringsarbete genom tecknade av nytt huvudavtal.   Uppdraget Akademiska Hus...

Vår ambition

”Genom samlad kunskap identifierar och förverkligar vi målstyrda verksamheters förbättringsmöjligheter”