Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Kundcase

Fabege, Beställar- och leverantörsutvärdering

"För den som är intresserad av ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer är beställar- och leverantörsutvärderingen ett bra verktyg för att nå fram till varandra"

Stefan Windefalk, Chef Ombyggnad Fabege

Läs mer

Trafikverket, Beslutsstöd BI

"Vi har skapat en gemensam plattform där beställare och entreprenör kan fatta beslut och prioritera tillsammans"

Läs mer

Mats Högberg

Östberg Group

”Vi har tillsammans med ett väldigt seriöst och kunnigt undersökningsföretag genomfört en nollmätning som har stort värde för oss, det är den stora nyttan”

Mats Högberg, Global Marketing Manager Östberg Group

Läs mer

Archus

”Samarbetet med Prifloat har fungerat väldigt bra”

Maria Urbanek, byggnadsingenjör och skyddsombud

Läs mer

Trafikverket, Anläggningsprojekt

”Vi ser det här som en del i vårt arbete med utökad samverkan där vi jobbar med ledningsfrågor och gemensamma målsättningar för entreprenörer och beställare”

Bengt Högberg, Projektledare Trafikverket Marieholmsförbindelsen

Läs mer

Falu Energi & Vatten

”Vi har hittat ett förbättrat sätt att mäta och kan jobba mer aktivt med resultaten runt våra produkter och tjänster, och hur vi sköter oss som leverantör”

Mikaela Trapp, Kommunikationsstrateg

Läs mer

ulf-magnusson

Högskolan Dalarna

”Vi använder beslutsunderlaget för att höja kvaliteten och anpassa utbildningen till de studenter vi har, men faktiskt också för rekrytering av nya studenter”

Ulf Magnusson, Verksamhetsutvecklare Högskolan Dalarna

Läs mer

Gunnar Jönsson Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan

”Prifloat har gett oss bra och professionell hjälp. Detta har lett till ett ökat engagemang för vårt förbättringsarbete bland vår personal”

Gunnar Jönsson, Vd Fiskarhedenvillan

Läs mer

Ta kontakt med oss och diskutera hur vi kan hjälpa din organisation