Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Beställar- och Leverantörsutvärdering

Nöjda kunder och medarbetare är ofta ett hygienkrav i verksamheter, men att utvärdera sina leverantörer och låta dem utvärdera er som beställare är inte alltid lika självklart. Dock är det ett kraftfullt verktyg för att förstå verksamhetens framgångsfaktorer.

Att anpassa mätningen men även jämföra med andra

Vår modell för Beställar- och Leverantörsutvärdering fångar frågor som har stark påverkan på leverantörsrelationen. Dessutom har ni möjlighet att anpassa frågorna utifrån verksamhetens behov för att fånga essensen i leverantörsrelationen.

Fånga vad som driver leverantörsrelationen med hjälp av Prifloats modell för Beställar- och Leverantörsutvärdering

Att fånga leverantörsrelationen för utveckling

Att få en samlad bild av leverantörernas styrkor och förbättringsområden är till stor nytta för er som beställare. Det i kombination med att leverantörerna får uttrycka sig kring er möjliga förbättringspotential skapar möjlighet till ett förbättringsarbete från bägge parter och potential att ta samarbetet till en ny nivå.

Att få hjälp med att ta jobbet vidare

Utöver presentation för ledningsgrupp i syfte att ge en tydlig bild och förståelse av undersökningens resultat stöder vi er genom att förankra resultatet i organisationen hos chefer och medarbetare. Vi leder även workshops för att ta fram fokusområden för vidare utveckling och tar fram prioriterade förbättringsåtgärder. Dessutom hjälper vi er att sätta mål baserat på mätningens resultat och utifrån nyckeltal följa upp och verifiera att utvecklingen går åt rätt håll. Workshops kan även innefatta leverantörer och utgöra ett utmärkt underlag för dialog och förbättringsåtgärder för både beställare och leverantör.

Beställar- och Leverantörsutvärdering ger verksamheten:

En metod för att fånga upplevelsen av er som beställare och era leverantörer

Ett stöd för att utveckla relationen beställare-leverantör

En bas för att bedriva aktivt förbättringsarbete

Ett arbetssätt som lyfter fram framgångsfaktorer

Kontakt

David Hofverberg

Senior verksamhetskonsult & Samverkansledare

023-66 77 207 070-668 66 73 david.hofverberg@prifloat.se