Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Tjänster

Utveckling är nödvändig och stimulerande, men även utmanande. Oavsett om man väljer att driva sin verksamhetsutveckling internt, eller tar stöd utifrån, är det några fundament som behöver finnas på plats. Vårt engagemang för våra kunders utveckling samlar vi under CATCH COMPANY CORE® – en modell till stöd för verksamhetsutveckling som kopplar samman mål, strategier, kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete.

Målstyrning och nyckeltal

Målstyrning handlar om att tillsammans aktivt arbeta i en gemensam riktning med förbättringsarbete som en naturlig del i vardagen. Det krävs både bra mått och metoder för att beräkna och bryta ner målen i verksamheten för att kunna följa utvecklingen.

Kvalitetsmätningar

Uppföljning av kvalitet genom mätning behövs för att kunna beskriva nuläge och sedan kontinuerligt fungera som en faktabaserad grund för utvecklingen mot uppsatta mål. Ett helhetsperspektiv fångas då både hårda och mjuka mått följs upp - de hårda beskriver nuläget och de mjuka ger en förklaring.

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete handlar om att bli bättre på det man gör, både vad det gäller att skapa förutsättningar för prestation, hitta effektiva arbetssätt och sätt att samarbeta och samverka tillsammans med andra.

Hur vi arbetar

Vårt engagemang för våra kunders utveckling samlar vi under CATCH COMPANY CORE® – en modell till stöd för verksamhetsutveckling som kopplar samman mål, strategier, kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete.

Ta kontakt med oss och diskutera hur vi kan hjälpa din organisation