Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Statistisk analys och rådgivning

Med statistisk analys hjälper vi er att kartlägga var ni är, vart ni vill och hur ni ska ta er dit. Med hjälp av relevant information i form av mått och nyckeltal beskrivs verksamhetens utgångsläge. Samma information används för att sätta mål för framtiden och löpande verifiera att utvecklingen går åt rätt håll.

Genom att samla in information om verksamheten, både hårda och mjuka mått och nyckeltal som är brytbara på olika nivåer i verksamheten samt stabila över tid, ges en faktabaserad grund för förbättringsarbetet. Med hjälp av statistiska metoder genomför vi effektiva analyser och synliggör det som har betydelse för att förbättringsarbetet ska lyckas. Vi hjälper er med tolkning av resultatet och identifierar prioriterade förbättringsområden för att nå uppsatta mål. Verksamhetens samlade information, exempelvis från genomförda kvalitetsmätningar, effektmätningar av pågående förbättringsarbete, definierade nyckeltal utgör grunden för den statistiska analysen.

Exempel på våra tjänster inom området:

Identifiering av framgångsfaktorer för att ge ökad kännedom om vad som krävs för att uppnå uppsatta mål för verksamheten

En kartläggning av organisationens styrkor och svagheter, insikter om vad som är viktigast att förbättra

Analys och sammanställning på olika nivåer i organisationen för att synliggöra problemområden och lyfta goda exempel

Kontakt

Trafikverket, Beslutsstöd BI

"Vi har skapat en gemensam plattform där beställare och entreprenör kan fatta beslut och prioritera tillsammans"

Läs mer