Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Vår integritetspolicy

Inledning

Denna policy beskriver Prifloat Consulting AB:s behandling av personuppgifter med syftet att utifrån nedan beskrivna perspektiv säkerställa att våra kunders och samarbetspartners personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.
•Vårt ansvar för att skydda dina rättigheter och din integritet som Kund hos oss.
•Hur vi använder de personuppgifter du som Kund delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och ge dig bästa nytta av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
•Förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem.
All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Parter och ansvar för behandling av personuppgifter

Prifloat Consulting AB, 556624–2037, Kaserngården 4, 791 40 Falun, är leverantör av konsulttjänster inom verksamhetsutveckling som bl.a. innefattar projekt- och verksamhetsmätning, databehandling i samband med verksamhetsanalys samt div. tjänster inom förbättringsarbete, nedan benämnd ”Tjänsten”. Mätning sker med hjälp av digital och/eller postal datainsamling samt intervjuer där resultatet registreras, analyseras och rapporteras med hjälp av webbaserat system med tillhörande databas, benämnt ”Systemet” (levereras av underleverantör, se vidare Delning av Personuppgifter). Prifloat Consulting AB är personuppgiftsbiträde för behandling av Kunds personuppgifter som finns i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder enligt avtal. Prifloat Consulting AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kund delar med oss när:
•Kund beställer Tjänsten
•Person hos Kund har en fråga och/eller kontaktar oss (telefon, e-post och/eller hemsida)
•Person hos Kund besöker vår hemsida och accepterar cookies

Behandlade personuppgifter

Prifloat Consulting AB samlar in personuppgifter om dig som Kund för att tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, sam ge dig bästa nytta av den och vår hemsida. I de fall vi samlar in register med personuppgifter för att möjliggöra datainsamling via Systemet erbjuds överföring av information via krypterad e-post.

Delning av personuppgifter

Vid användning av Systemet för insamling av data kommer vi att dela personuppgifter med underleverantör till Prifloat Consulting AB, endast inom EU/ESS. Leverantören har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund har avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Lagring av personuppgifter

Prifloat Consulting AB sparar personuppgifter om dig som Kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtals upphörande kommer Prifloat Consulting AB radera alternativt anonymisera uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns skäl till detta.

Mer information

Har du frågor om denna policy och behandlingen och behandlingen av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakt oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida eller din kontaktperson hos oss.