Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Trafikverket, Anläggningsprojekt

Trafikverket mäter och följer upp bygget av Marieholmsförbindelsen med Byggprocessmätning™

Marieholmsförbindelsen som nu byggs i Göteborg består av fyra större entreprenader och ingår i verksamhetsområdet Stora projekt inom Trafikverket. Här arbetar människor med många nationaliteter och språk för att dels bygga en sänktunnel under Göta älv, med trafikplatser på vardera sidan, dels en järnvägsbro med dubbelspår och öppningsbara broar över älven. Projektet startade 2012 och ska vara färdigt 2020.

Behov

– Det finns många stora utmaningar i projektet. Förutom de många trafikala och tekniska utmaningarna har vi även många olika kulturer bland de som arbetar, och någon beräknade att vi har 17 olika språk med oss i det här projektet, berättar Bengt Högberg som arbetar med projektsamordning.
I det här stora projektet arbetar Trafikverket med utökad samverkan på ledningsnivå för att säkerställa att entreprenaderna arbetar på ett strukturerat sätt för att uppnå effektivitet. Bengt Högberg började samarbeta med Prifloat redan tidigt i projektet för att få stöd i arbetet, behov fanns att nå ut till alla som arbetar i projektet för att identifiera områden för förbättringar. Med hjälp av Byggprocessmätning™ har uppföljning av projektet gjorts löpande och idag finns många lärdomar och erfarenheter dokumenterade.

Lösning

Följer trender mellan entreprenaderna

– Våren 2018 gjorde vi den åttonde mätningen i rad med Byggprocessmätning™ och som mest har vi varit uppe i nästan 300 personer som har svarat. Resultaten är ett av underlagen som vi använder för att identifiera förbättringar i projektet och vi har haft flera entreprenader där vi kan se en utveckling som skiljer sig mellan dem. Vi ställer till exempel en viktig fråga om arbetsmiljöförhållanden, om man känner sig säker på sin arbetsplats, och ger alla en möjlighet att ge sin syn på detta viktiga område.
I projektet är det naturligt att hela personalkategorier byts ut med jämna mellanrum, exempelvis när betongarbetare ersätts av installatörer, men det innebär inte att vi inte kan mäta den här typen av frågor kontinuerligt, menar Bengt Högberg.
– För oss är det viktigt att kunna följa trender på de olika entreprenaderna och för många av frågorna går det att se utvecklingen i projektet. Vi ser det här som en del i vårt arbete med utökad samverkan där vi jobbar med ledningsfrågor och gemensamma målsättningar för entreprenörer och beställare. Mätningen ger oss svar, svart på vitt, så att vi har något att förhålla oss till.

Resultat

Viktigast att identifiera förbättringsområden

Bengt Högberg konstaterar att frågorna om arbetsmiljön även går att använda i en dialog med andra parter i projektet, men att det viktigaste är att identifiera behoven av förbättringar.
– I en av de tidiga entreprenaderna var utfallet vid de första mätningarna inte helt tillfredsställande och det initierade då ett antal förbättringsaktiviteter, så när entreprenaden var klar hade vi ett väldigt bra utfall i mätningarna och alla parter var väldigt nöjda med hur vi hade jobbat.

Fakta

Byggprocessmätning™ utgör en plattform i ett faktabaserat förbättringsarbete där kontinuerlig uppföljning och benchmarking är viktiga faktorer, exempelvis inom samverkansgrupper i partnering- och samverkansprojekt.

Pågående projekt kvalitetsbedöms och insikter kring projektet styrkor och svagheter dokumenteras och kommuniceras inom projektet.

Kunskapen bidrar med fakta till förbättringsarbetet under pågående projekt.

Lärdomar och erfarenheter fångas inom projektet för att ta vidare till framtida projekt inom organisationen.

Kontakt

Mikael Stål

Affärsområdesansvarig Samverkan, PQi

08-412 006 52 070-493 55 55 mikael.stal@prifloat.se