Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Prifloat skriver nytt avtal med Akademiska Hus

Prifloat får förnyat förtroende att utveckla Akademiska Hus projektarbete med hjälp av kvalitetsmätningar och förbättringsarbete genom tecknade av nytt huvudavtal.

 

Uppdraget

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och den ledande hyresvärden för universitet och högskolor. Verksamheten bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation och finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder.

 

Uppdraget innebär ett fortsatt samarbete i syfte att utveckla verksamhetens projektarbete med hjälp av kvalitetsmätningar och förbättringsarbete. Prifloat har sedan 2014 levererat konsulttjänster baserat på konceptet Byggprocessmätning™ och drygt ett 20-tal större byggprojekt har löpande kvalitetssäkrats och haft konceptet som grund i projektens förbättringsarbeten.

 

Avtalet

Avtalstiden är ett år och börjar gälla den 1 oktober 2019 med förlängning vid ett tillfälle med maximal avtalstid på två år.

Maria Hedlund,
Vd
18 sep 2019