Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Nytt ramavtal med Trafikverket inom kvalitetsmätning och förbättringsarbete

Prifloat har efter upphandling tilldelats ramavtal med Trafikverket avseende konsulttjänster kopplat till kvalitetsmätning av byggprocessen samt att stötta Trafikverket med strukturerat förbättringsarbete. Avtalstiden sträcker sig över maximalt fyra år.

 

– Vi är otroligt stolta och glada över att vi fått detta förtroende. Det är en viktig milstolpe för oss i vår ambition att etablera oss som en av de ledande aktörerna vad gäller kvalitetsmätning och förbättringsarbete i branschen, säger Andreas Salomonsson, VD för Prifloat Consulting AB.

 

Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och beställer varje år anläggningsarbeten för omkring 50 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 30 procent av anläggningsmarknaden i Sverige. Trafikverket driver en omfattande investerings- och underhållsverksamhet med ett stort antal projekt inom främst väg- och järnvägsområdet. Det finns ett stort behov av att styrning, samarbete och samordning mellan beställare och utförare fungerar på ett bra sätt. Uppföljning sker kontinuerligt av framdrift i form av mängd, tid och kostnad men även de mer mjuka parametrarna så som ledning och styrning av processen är av mycket stor vikt att följa. Detta för att i tid kunna sätta in förbättringsåtgärder där så behövs samt för att kunna arbeta systematiskt med ständiga förbättringar.

 

Prifloats uppdrag innebär att kontinuerligt mäta och följa upp kvaliteten i Trafikverkets olika projekt med fokus på just de mjuka parametrarna så som bland annat projektstyrning, samverkan och arbetsklimat samt att stötta Trafikverket med förbättringsarbete och utveckling av förbättringsåtgärder.

 

– Vi har under många års tid haft ett väldigt bra samarbete med Trafikverket vad gäller kvalitetsfrågor och förbättringsarbete så för oss är det jättekul att återigen få förtroendet och förhoppningsvis utöka samarbetet ytterligare i och med detta ramavtal, säger Mikael Stål, kundansvarig för Trafikverket och affärsområdesansvarig för Samverkan och PQi.

 

För mer information, kontakta gärna Andreas Salomonsson, VD för Prifloat Consulting AB, tfn 076-221 89 91 eller Mikael Stål, kundansvarig Trafikverket och affärsområdesansvarig för Samverkan och PQi, tfn 070-493 55 55.

Andreas Salomonsson, 27 aug 2021