Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Prifloat tecknar ramavtal med Kammarkollegiet avseende managementtjänster

Prifloat har som en del i ett konsortium tecknat ramavtal med Kammarkollegiet. Ramavtalet omfattar Kammarkollegiets upphandling av Managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling (VU) och gäller i fyra år. Det maximala avtalsvärdet är om 1,2 miljarder SEK, fördelat på åtta leverantörer.

 

– Det känns fantastiskt kul att få teckna ramavtal med Kammarkollegiet. Detta är ett väldigt betydelsefullt avtal som gör det enklare för våra kunder inom offentlig sektor att avropa stöd från oss. Dessutom kommer det öppna upp stora möjligheter inom myndighetssektorn, både vad gäller nya uppdrag men även spännande samarbeten mellan oss partners i konsortiet, säger Andreas Salomonsson, VD för Prifloat Consulting AB.

 

Kammarkollegiet har genomfört en upphandling av Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) där Prifloat som en del i ett konsortium tecknat ramavtal. I konsortiet ingår utöver Prifloat även B3 Consulting Group AB, House of Stratvise AB, Eight am AB samt Prospero Management AB. Avtalsmodellen ger myndigheterna nya möjligheter att avropa tjänster genom enskilda uppdrag, teamleveranser och åtaganden.

 

Uppdraget omfattar managementtjänster som stöder statliga myndigheters utveckling av verksamheten eller organisationen i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvaliteten. Uppdragen kan variera i komplexitet vad gäller innehåll och omfattning och kan genomföras hos såväl stora som små myndigheter.

 

För mer information, kontakta gärna Andreas Salomonsson,
VD för Prifloat Consulting AB, tfn 076-221 89 91

Andreas Salomonsson, 16 sep 2021