Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Arbetsplatsens framtid är hybrid

Det är tydligt att hybridarbete, dvs. att medarbetarnas arbetstid flexibelt delas upp mellan arbetsplatsen och distansarbete – är framtiden.

 

Genom pandemin har vi fått många nya lärdomar och insikter kring hur arbetets placering påverkar organisationen, gruppen och individen, såväl positivt som negativt. Att kunna välja mellan distans och kontorsarbete, ger individen en ökad möjlighet att välja arbetsplats och tid efter arbetsuppgift. På kontoret kan man få en bättre ergonomisk arbetsmiljö och mer spontant socialt stöd, samtidigt som man har kvar flexibiliteten, vilket kan skapa en bättre balans i vardagen. På gruppnivå ses ökade möjligheter till samskapande, lärande och kreativitet som därmed stärker relationerna till arbetskamraterna och känslan av tillhörighet.

 

Men trots många fördelar med den hybrida arbetsplatsen, finns det även en hel del utmaningar både på ett individuellt och ett organisatoriskt plan. För att kunna göra ett bra jobb måste vi ha en god arbetsmiljö, vilket gäller såväl fysiskt, organisatoriskt som psykosocialt. Förutom att få till fungerande tekniska lösningar gäller det att få ihop teamarbetet och företagskulturen när vissa medarbetare är på plats och andra inte. Sett till detta, är behovet av välgrundade policys, riktlinjer och rutiner för kommunikation och beslutsfattande en nödvändighet.

 

Genom att implementera en policy för en hybrid arbetsplats och ta fram tydliga riktlinjer och rutiner för distansarbete stöttar man sina anställda i att kunna arbeta på bästa sätt, oavsett varifrån deras kontor är för dagen.

 

Vad kan vi bidra med för att skapa en väl fungerande hybrid arbetsplats?

 

Vi har sedan starten 2002 hjälpt företag och organisationer att kartlägga förutsättningar och arbetssätt och hur dessa upplevs i syfte att möjliggöra välmående organisationer där medarbetarna når sin fulla potential.

 

Vårt konkreta bidrag

–   Kartläggning genom enkät, intervjuer, workshops
–   Stöd i framtagande av policys, riktlinjer och rutiner

 

Kontakta gärna Sara ifall ni vill veta mer.

 

sara.wolff@prifloat.se
070-939 28 91

Andreas Salomonsson, 13 maj 2022