Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Nytt uppdrag för Region Dalarna – DalaBarometern

Prifloat har efter upphandling tilldelats uppdraget att genomföra DalaBarometern 2020 som syftar till att ge en övergripande bild av länets kompetensförsörjning och utbildningskvalitet. Undersökningen har genomförts regelbundet sedan 2011 och kartlägger elevers, studenters och arbetslivets attityder till dagens och morgondagens utbildning och arbetsmarknad.

 

Behovet

Arbetsgivare i Dalarna ser idag svårigheter att rekrytera den kompetens de behöver och svårigheterna ökar. Hur väl matchningen mellan utbildningssystemet och länets arbetsmarknad fungerar är därför av stor betydelse och ofta en avgörande faktor för företagens framtida utveckling. Arbetsgivare och branschorganisationer behöver insikter kring hur de kan arbeta effektivt med att attrahera ungdomar till sin bransch. Utbildare är i behov av kunskap och beslutsunderlag om hur de kan utveckla sin verksamhet utifrån såväl upplevd utbildningskvalitet som ställda kompetenskrav på den framtida arbetsmarknaden.

 

Uppdraget

Dalabarometern riktar sig till niondeklassare, gymnasieelever, högskolestudenter samt arbetsgivare inom några utvalda branscher i Dalarna. Totalt kommer ca 2 500 personer att delta i undersökningen, vilket kommer att resultera i ett gediget material som knyter samman ungdomarnas och arbetsgivarnas perspektiv på utbildningskvalitet och kompetensförsörjningsfrågor inom branscherna Bygg- och anläggning, Besöksnäring, Teknik samt Vård och omsorg.

 

Stort fokus läggs på gymnasieeleverna där både yrkesförberedande och teoretiska utbildningar ingår i urvalet. Årets undersökning har dessutom utökats till att även inkludera de som läser ekonomi och samhällsvetenskap utöver naturvetenskap och teknik. Detta kommer att ge undersökningen ytterligare möjligheter avseende analys och slutsatser.

 

David Hofverberg, ansvarig konsult på Prifloat kommenterar uppdraget

– Väldigt roligt att vi fått nytt förtroende från Region Dalarna att genomföra Dalabarometern. Detta är femte gången som den genomförs och i år omfattar den fler gymnasieelever än tidigare vilket kommer ge ett gediget material. Undersökningen skapar bl.a. nytta genom att företagens behov synliggörs i kombination med vad elever finner mest intressant att arbeta med. Det ska också bli spännande att se om det blivit några större förändringar i resultaten från föregående undersökning. Exempelvis blir det intressant att se om områden som samhällsnytta och digitalisering förändrats i någon större utsträckning, där Covid-19 skulle kunna påverka synen kring dessa områden.

 

Avtalet

Arbetet med Dalabarometern har påbörjats under november och resultat från undersökningen kommer att presenteras under våren 2021.

Maria Hedlund, 20 nov 2020