Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Lansering av nytt koncept – CATCH COMPANY CORE®

Med vår långa erfarenhet av att arbeta med att skapa förutsättningar för ett faktabaserat förbättringsarbete har vi nu samlat våra tjänster under ett gemensamt namn – CATCH COMPANY CORE®.

 

Konceptet

CATCH COMPANY CORE® är våra tjänster samlade under ett gemensamt namn som kopplar an till vår ambition att fånga kärnan i våra kunders verksamheter. Med verksamhetens samlade erfarenhet och kunskap skapar vi en grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv där mål, strategier och operativt förbättringsarbete kopplas samman.

 

PRIFLOAT KOPPLAR SAMMAN MÅL, STRATEGIER OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

Vi knyter ihop strategi och operativ verksamhet då vi levererar såväl strategisk rådgivning som operativt förbättringsarbete.

 

PRIFLOAT SAMLAR IN KUNSKAP, SKAPAR MEDVETENHET OCH INVOLVERAR

Vi är en kontinuerlig partner i förbättringsarbetet med strukturell grund i effekt- och kvalitetsuppföljning. Vi hjälper våra kunder att prioritera rätt i förbättringsarbetet baserat på nyckeltal samt ett involverande arbetssätt.

 

PRIFLOAT ÄR EN RÅDGIVANDE OCH DRIVANDE PARTNER

Vi skapar en enkelhet med hjälp av strukturell grund så att förbättringsarbetet blir gjort. Vi är motorn i våra kunders förbättringsarbete och bärare av kunskap mellan olika organisationsnivåer.

 

Värdet

Med CATCH COMPANY CORE® – en samlad bild av våra tjänster – är målet att vår leverans ska skapa värde för våra kunder inom följande områden:

 

  • Helhetsperspektiv; strategi i samklang med resultatdrivet förbättringsarbete på olika organisationsnivåer. Vi bär kunskap mellan olika organisationsnivåer, från ledning till den operativa verksamheten.
  • Struktur i förbättringsarbetet som tvingar fram tydliga målbilder.
  • Mätbarhet av både hårda och mjuka data, vilket ger förutsättningar att generera nyckeltal för kvalitetssäkring, uppföljning samt aktivt förbättringsarbete utifrån båda perspektiven.
  • Motor i kundens förbättringsarbete.
  • Arbetssätt som ser till att verksamhetens åsikter och kompetens kommer fram och skapar förutsättningar för prestation på alla nivåer.
Maria Hedlund,
Vd
20 sep 2019