Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Atrium Ljungberg är ny kund

Prifloat har skrivit avtal med Atrium Ljungberg Life City AB gällande konsulttjänster kopplat till konceptet Byggprocessmätning™. Uppdraget innebär att med hjälp mätning kvalitetssäkra projektet löpande fram till beräknat projektavslut under våren 2022.

 

Uppdraget

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fokus på innovativ stadsutveckling. Fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning.

 

Vi är nu stolta över att vara delaktiga med våra tjänster i projektet Life City – ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen för Life City är det ska bli en mötesplats för alla verksamma i Hagastaden – näringsliv, forskning, vård- och omsorg – där företag får tillgång till dynamiska arbetsmiljöer och kompetens inom ett och samma område.

 

Avtalet

Det nyskrivna avtalet innebär att Prifloat löpande kommer att stöda projektet med att följa framgångsfaktorer, styrkor och svagheter etc. i hela projektorganisationen med hjälp av konceptet Byggprocessmätning™. Mätningen är en del i det löpande förbättringsarbetet där Prifloat levererar genomförande av mätningar, analys av mätresultat samt rådgivning för att uppnå en effektivare byggprocess, högre måluppfyllnad och bättre projektekonomi. Avtalet löper under hela projekttiden fram till våren 2022.

Maria Hedlund,
Vd
25 okt 2019