Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Prifloat skriver nytt ramavtal med Trafikverket

Prifloat har efter upphandling tilldelats ramavtal med Trafikverket. Avtalet avser konsulttjänster inom Samverkansledning med en maximal avtalstid på fyra år.

 

Uppdraget

Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och beställer varje år anläggningsarbeten för omkring 40 miljarder kronor och driver 2 500 bygg- och anläggningsprojekt varje år, vilket i kronor motsvarar 30 procent av anläggningsmarknaden i Sverige. Uppdraget inom Samverkansledning innebär att leda införandet och etableringen av ett strukturerat arbetssätt och förhållningssätt mellan olika parter i projektverksamheten enligt Samverkan Bas. Ramavtalet innefattar hela Trafikverket, såväl VO Investering som VO Underhåll.

 

Avtalet

Det nya ramavtalet innebär att avrop kommer att ske efter rangordning där Prifloat är rangordnad som leverantör ett av fem i Trafikverkets största distrikt Öst/Stockholm. Prifloat finns även med bland de fem tilldelade leverantörerna i distrikten Syd, Väst och Mitt.

 

Det är ett viktigt ramavtal för Prifloat och det visar att vår satsning på att jobba fram mål och nyckeltal i projektverksamheter för att få bra styrning på kvalitet och förbättringsarbete ligger rätt i tiden. Prifloat har en bakgrund i att utveckla projektarbete genom att koppla samman mål, kvalitetsmätning och förbättringsarbete som lämpar sig väl vi Trafikverkets införande och etablering av ett strukturerat arbetssätt genom samverkan.

 

Avtalstiden är två år och börjar gälla den 18 november 2019 med förlängning vid ett tillfälle med maximal avtalstid på fyra år.

Maria Hedlund,
Vd
30 okt 2019