Prifloat Consulting blir en del av Binosight! till pressreleasen

Prifloat skriver nytt ramavtal med Akademiska Hus

Prifloat har efter upphandling tilldelats ramavtal med Akademiska Hus. Avtalet avser konsulttjänster kopplat till byggkvalitetsmätning PQi med en maximal avtalstid på fyra år.


Uppdraget

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation. Som statligt ägt fastighetsbolag tar Akademiska Hus särskilt stort ansvar att ligga i framkant vad gäller hållbarhet och ökad samverkan mellan samarbetspartners där kunden – Sveriges lärosäten – är i fokus. Prifloats uppdrag innebär att bidra i utvecklingen av Akademiska Hus projektverksamhet genom att från ett kartlagt nuläge styra förbättringsarbetet mot uppsatta mål.


Avtalet                                                                                                                                                              

Det nya ramavtalet innebär att Prifloat kommer att vara Akademiska Hus långsiktiga partner gällande byggkvalitetsmätning. Uppföljningen kommer att genomföras med branschens nya verktyg för kvalitetssäkring – PQi, Project Quality Index. Verktyget ger nyckeltal att jämföra med branschen samt ger underlag till förbättringsarbetet i varje enskilt projekt. Prifloat kommer att bistå med rådgivning, analyser och workshops kopplat till kvalitetsmätningarna. Projektens utfall kommer även att kopplas samman i en målstyrningsmodell för att möjliggöra styrning av förbättringsarbetet mot målsättningar på olika nivåer inom projektverksamheten, såväl strategiska som taktiska.


Fortsatt samarbete

Prifloat och Akademiska Hus har sedan tidigare ett mångårigt samarbete kopplat till utveckling av kvaliteten i byggprojekt.

– Vi är naturligtvis glada över att ha fått fortsatt förtroende. Akademiska Hus är en viktig kund för oss, säger ansvarig konsult Mikael Stål som har varit med sedan starten av samarbetet. Prifloats bakgrund i att utveckla projektarbete genom att koppla samman mål, kvalitetsmätning och förbättringsarbete lämpar sig väl vid Akademiska Hus införande av byggkvalitetsmätning med den nya branschstandarden PQi.

Avtalstiden är tre år och börjar gälla den 30 oktober 2020 med förlängning vid ett tillfälle med maximal avtalstid på fyra år.

Andreas Salomonsson,
Vd
1 nov 2020